Kategorier
Sevärdheter i Beijing

Västra Qinggravarna

I området runt Beijing finns flera stora gravfält där kejsare i olika dynastier finns begravda. Qing-dynastin har två stora gravfält. Ett ligger öster om Beijing och det andra ligger på västsidan. Båda gravplatserna ligger i Hebeiprovinsen och är populära turistmål. Gravplatserna är väl värda ett besök för den som vill få inblick i den kinesiska historien och dess arkitektur.

Om man besöker de Östra Qinggravarna finner man gravar tillhörande femton medlemmar ur kejsarätten Aisin Gioro, varav fem är kejsare. Det verkar kanske lite märkligt att inte alla kejsare begravts på samma gravplats. Men förklaringen är ganska mänsklig. Kejsare Kangxis son Yongzheng vägrade nämligen att bli begrav på samma plats som sin far och valde därför ett gravfält i motsatt riktning. Hans grav byggdes år 1737. Yongzhengs son var en mer diplomatisk person i jämförelse med sin far. Han gav order om att kejsarna efter honom skulle begravas varannan gång på östra gravfältet och varannan gång på västra. Så har det dock inte alltid blivit.

I västra Qinggravarna är 78 medlemmar ur den kejserliga familjen begravda. Fyra gravar sticker ut lite extra och det är graven Tailing som var den första graven, det vill säga Yongzhengs grav. Den andra graven, Changling, byggdes åt den femte kejsaren som hette Jiaqing och levde mellan 1760 och 1820. Den tredje graven, Muling, byggdes åt Daoguang som var den sjätte kejsaren som levde mellan 1782 och 1850 och den fjärde graven, Chongling, byggdes åt den nionde kejsaren Gunaxo som levde mellan 1871 och 1908.

Qinggravplatserna är viloplats för Kinas sista kejsare. De representerar slutet på en lång tid av kejsarstyre i ett land. Den allra sista kejsaren som egentligen bara regerade sporadiskt blev i den kommunistiska revolutionen avsatt. Han dog 1967 efter att ha levt de sista åren som en vanlig medborgare under det nya statsskicket. 1995 förde den siste kejsarens änka sin mans aska till en gravplats som ligger i närheten av de västra Qinggravarna.