Kategorier
Sevärdheter i Beijing

Minggravarna

Ming-gravarna ligger norr om Beijing, ganska nära. 13 av 16 kejsare från Ming-perioden är begravda i det här området. Tre av gravarna är öppna för besökare. Gravarna är väldigt djupa, stora och extremt välbyggda för att vara så gamla.

Ungefär fem mil norr om Beijing i en vacker dal med Drakbergen och Tigerbergen på var sin sida ligger ett stort gravfält. På gravfältet är 13 av ming-dynastins kejsare tillsammans med 23 kejsarinnor, två prinsar och ett stort antal kejsarfruar begravda. Området är drygt 120 kvadratkilometer stort och varje grav som ser ut som en liten byggnad är anlagd vid foten av en kulle och avståndet mellan gravarna är upp till åtta kilometer. Trots att det är över 500 år sedan gravarna grävdes och byggdes är de mycket välbevarade. Den största och kanske mest intakta graven är Changling som tillhör kejsar Yongle. Graven omges av en kilometerlång mur. På både östra och västra sidan av graven ligger 16 mindre gravar för de konkubiner som begravdes levande tillsammans med kejsaren för att i nästa liv kunna fortsätta tjänsten vid kejsarens fötter.

Området för gravplatsen valdes ut år 1409. I valet av plats följde man noggrant Feng Shuis principer som sa att om det blåser ner från norr så ska onda andar ge vika. Dinglinggraven är den enda grav som grävts ut. Som besökare har man möjlighet att klättra ner i själva gravvalet och på så sätt uppleva graven från insidan. Tyvärr hade man inte vid utgrävningen kunskap att bevara de föremål som dök upp. Därför har mycket av gravens arkeologiska innehåll förstörts.
Det saknas tre ming-kejsare på gravplatsen. Detta beror på att den förste kejsaren i traditionen begravdes innan gravplatsen etablerats. Den andre försvunna kejsaren jagades bort när kejsar Yongle, han som ligger i Changling-graven, med våld tog plats på tronen. Den sista av de saknade kejsarna valde själv att bli begravd närmare Beijing.

Mingravarna som av många anses vara en av Beijings största sevärdheter blev år 2003 uppsatta på UNESCOS världsarvslista. Om man tar en busstur till den del av Kinesiska muren som kallas Badaling brukar man ofta stanna till vid Minggravarna på vägen.