Kategorier
Sevärdheter i Beijing

Beijings hutonger

Hutong kallas de trånga gränder med låga hus som är Beijings traditionella byggnader. Det var så man bodde förr helt enkelt. Nu har de flesta hutonger rivits och ersatts av höghus istället. Man har dock sparat ett antal hutonger, särskilt kring Förbjudna staden.

I området runt den Förbjudna staden finns fortfarande smala gator och gamla hus som i många fall är flera hundra år gamla. Gatorna eller gränderna kallas för hutonger. Att strosa runt i de gamla kvarteren är som att förflytta sig tillbaka i tiden och flytta in i det gamla Kina. Varje hutong har ett namn och ett särskilt utseende. Det är inte svårt att sätta fantasin i rörelse. Att besöka Hutongerna och den gamla staden är för många turister ett förstahandsval. Området är inte bara pittoreskt utan erbjuder även många trevliga butiker, restauranger och caféer där man gärna avslutar dagens utflykter.

Under Ming dynastin var stadens centrum det samma som den Förbjudna staden. Ju högre status man hade i samhället, desto närmare Kejsarens boning fick man bo. Man kan se att storleken på husen minskar när man rör sig bort ifrån centrum. Att besöka hutongerna innebär att få en inblick i hur ”vanligt folk” levde. Många andra sevärdheter i och omkring Beijing reflekterar hur Kejsaren och överheten levde och det är kanske inte helt representativt för hur livet i Kina sett ut under historiens gång.

I början av 1900-talet när situationen i Kina i stort var ostabil till följd av inbördeskrig förstördes tyvärr många av hutongerna. Fattigdom gjorde att de större husen delades av och förföll. När folkrepubliken utropades år 1949 hade man större möjlighet att ta vara på de gamla husen, ändå håller de på att bit för bit försvinna. Nya moderna hus som har utrymme för fler människor ersätter bit för bit de gamla byggnaderna. Är man intresserad av kulturhistoria kan det vara värt att besöka hutongerna så snart det går eftersom det kanske inte finns samma möjlighet om några år. Kina har kritiserats av både UNESCO och FN för att den äldre bebyggelsen förstörs. Idag är det inte bara fattiga människor som bor i hutongerna. Precis som i många andra städer i världen har de tidigare fattiga stadsdelarna blivit populära boplatser för kändisar och för människor med god ekonomi.