Kategorier
Sevärdheter i Beijing

Konfuciustemplet

Konfucius levde för omkring 500 år före västerländsk tideräkning och räknas tillsammans med sin efterföljare Mencius som Konfucianismens största tänkare. Konfucius ägnade mycket tid åt att tänka på hur man kan uppnå det goda samhället och hur man skapar social harmoni. Konfucius pratade om fem relationsband som skulle respekteras för ett gott liv. Banden handlar om relationen mellan fursten och undersåten, föräldern och barnet, äldre bror och yngre bror, man och hustru och vän och vän. Konfucius menade att relationen mellan människor skulle förbättras genom att man levde efter strikta regler och följde olika typer av riter. Målet var att uppnå ”Den stora enigheten”.

Konfuciustemplet i Beijing är det näst största Konfuciustemplet i Kina. Templet byggdes 1302 och har över åren ökat i storlek. Idag är området som tillhör Konfuciustemplet mer än 20 000 kvadratmeter stort. I templet finner man fantastiska målningar som på olika sätt symboliserar strukturer i samhället. Det finns till exempel en målning som föreställer två drakar som spelar med en pärla uppe bland molnen. I det gamla Kina är draken en symbol för kejsaren. När man ser bilderna är det inte svårt att förstå vilken stark position Konfucianismen har haft i det äldre feodala samhället i Kina.
Ett föremål som är lite extra speciellt i templet är den mer än 700 år gamla cypressen, Chujian Bai, som enligt legenden tar bort ondska när man rör vid den. Någon gång under Ming-dynastin kom en fin herre för att vissa sin vördnad för Konfucius. När han passerade cypressen tog en av grenarna av honom hatten. Sedan dess har man trott att det gamla trädet har förmåga att skilja mellan ont och gott.

Konfuciustemplet är en fantastisk byggnad och det är en upplevelse i sig själv att bara promenera runt på området. Upplevelsen blir naturligtvis större om man innan besöket läser lite om vilka filosofier som ligger bakom den starka traditionen. Med lite bakgrund är det lättare att förstå det rika bildspråket och därmed själv kunna tolka det man ser.