Kategorier
Sevärdheter i Beijing

Himmelska fridens torg

Himmelska fridens torg räknas som mittpunkten i Beijing. Det är världens största torg, och är verkligen stort. Hit lockas miljontals besökare varje år då det är en viktig plats i Kinas historia. Bland annat var det här som Mao Zedong grundade Folkrepubliken Kina år 1949.

Himmelska fridens torg har en både storslagen och tragisk plats i historien. Med sina 440 000 kvadratmeter är Himmelska fridens torg det utan jämförelse största torget i världen. Under kejsartiden var området ministeriets plats. Genom storslagna portar kunde man förflytta sig mellan torget och den förbjudna staden där kejsaren bodde. Idag finns bara en av de ursprungliga byggnaderna kvar, den sydliga stadsporten Qianmen. Torget man ser idag byggdes under mitten av 1900-talet med Röda torget i Moskva som förebild.

Det var på Himmelska fridens torg som folkrepubliken Kina utropades av Mao Zedong år 1949. De första åren komplicerades avsevärt på grund av Koreakriget. Bara några år efter att de stora planerna för en ljusare framtid presenterats började missnöjet bland folket växa. 1957 började intellektuella protestera mot inskränkningar, vilket ledde till att hundratusentals straffades. 1966 startades en stor kulturrevolution som en följd av att Zedong ville kontrollera allt som skrivs och sätts upp på teatrar. Han var rädd för uppvigling mot regimen som gång på gång misslyckades med att leverera de högt ställda målen. Kulturrevolutionen ledde till att skolor och universitet stängdes. Detta har påverkat en hel generation kineser som gick miste om utbildning. Trots motståndet i samhället växte en personkult kring Mao Zedong sig stark. 1963 gavs en liten bok som skulle komma att kallas ”Maos lilla röda” ut. Boken innehåller citat från landsfadern. Än idag kan man köpa kläder och produkter där det står Maos namn på.

För många västerlänningar representerar Himmelska fridens torg den stora studentdemonstration som ägde rum 1989. Studenterna demonstrerade i sju veckor mot korruption och för att få rätten att uttrycka en åsikt. Hundratals deltagare i demonstrationen fick sätta livet till och flera tusen skadades när Folkets befrielsearmé ingrep.

Idag är Himmelska fridens torg ett minnesmärke över vår samtidshistoria. Man kan besöka Historie- och revolutionsmuséet, Kinas folkkongress och Mao Zedongs mausoleum.